pre Váš krajší domov

Architektúra - schody

Často sa využíva liaty pieskovec pre jeho tvárnosť na výrobu schodov.