pre Váš krajší domov

Architektúra - portály, okná

V architektúre sa pieskovec hlavne využíva pre zvýraznenie vchodov, okien, soklov a fasád.