pre Váš krajší domov

Architektúra - oblúky, stĺpy

Oblúky v architektúre vytvárajú romantiku a stĺpy majestátnosť.